Sanjay Ms Raval Education Pvt. Ltd

આવનારા ૫ વર્ષમાં ગુજરાતમાં ૩૩ જિલ્લાઓમાં [૩૩ સ્કૂલો (૧૫ એકરમાં એક) અને ૫ યુનીવર્સીટીઓ (૧૫૦ એકરમાં એક)] નોન એજ્યુકેશનલ – સ્કીલ્ડ – ક્રિએટીવ સ્કૂલો અને યુનીવર્સીટી નિર્માણ કરવું. સ્થાપના કરી ૪૦%થી નીચેવાળા વિદ્યાર્થીઓને જ પ્રવેશ આપી જુદા જુદા ૫૦ કોર્ષમાં નિષ્ણાત બનાવી (વિશ્વકક્ષાની ટ્રેઈનીંગ) આપી સેલ્ફમેઈડ લોકો તૈયાર કરવા. જે પોતાની જાતે પોતાના પગ ઉપર ઉભા થાય. જાતે વિકાસ કરે અને નોકરીઓ ના શોધે. રમત ગમતમાં ઓલમ્પિક લેવલે જાય.